top of page
photo_2024-01-10_12-48-49.jpg
photo_2024-01-10_12-50-50.jpg

DOELGROEP:

ROMA JEUGD, GELINKT AAN DE KUNSTEN.

photo_2024-01-10_12-54-18.jpg

BEGUNSTIGDEN: ROMA GEMEENSCHAP, ORGANISATIES, PROFESSIONALS, CULTURELE EN CREATIEVE RUIMTEN EN ONDERWIJSCENTRA.

photo_2024-01-10_12-51-45.jpg

TRANSNATIONALE SAMENWERKING:

6 LANDEN.

OVER HET PROJECT

Het "OUR STAGE" project is een theatrale samenwerking dat de integratie van Roma jeugd zal bevorderen. Het heeft als doel talentvolle Roma-artiesten en -reizigers de kans te geven om in de spotlights te staan op het toneel, waarmee ze meer kans hebben op werk en integratie in de culturele sector, en zo hun verhaal op een positieve manier te vertellen via hun verhalen en personages.

noun-education-4615348.png

PROMOTIE

Om de proactieve rol en participatie in de creatieve sector van jonge Romani-artiesten en -reizigers te promoten.

noun-online-graduation-4309037.png

METHODOLOGIE

Presenteerd de onderwerpen vooroordelen, het verstevigen van de mensenrechten, gelijkheid tussen mensen en gelijkheid in alle secotoren van het dagelijks leven, empatie, ondersteuning van de interculturele dialoog en samenwerking met het Roma naratief om op creatieve en positieve manier mensen hiermee in aanraking te laten komen, inclussiviteit te promoten en bevorderen, de bestaande kennis in een innovatieve training te stoppen. 

noun-curriculum-4356249.png

BEWUSTMAKING

Bewustmaking en bestrijding van discriminatie van Roma-mensen en in het bijzonder van jonge Roma-artiesten en -reizigers.

noun-search-document-250963.png

SOCIALE INCLUSSIE

De samenwerking tussen Roma en niet-Roma stimuleren, gericht op de bevordering van sociale integratie.

CONTEXT

Romani zijn een van de meest kwetsbare groepen die in het dagelijks leven worden gediscrimineerd, in elk deel ervan en in alle sectoren, door geen toegang te hebben tot diensten, rechten en steenvast te worden gedevalueerd. Meer in het bijzonder worden Roma-artiesten en -reizigers geconfronteerd met discriminatie in de culturele sector. Het is duidelijk geworden dat de industrie proactief moet zijn acties om jeugdige Roma te integreren in de creatieve sector, zowel als talenten en als hoofdrolspelers. Bovedien moeten jeugdge Roma-artiesten en -reizigers worden ondergedompeld in producties die hun geschiedenis, cultuur en traities beschrijven. Het is van cruciaal belang om hen de mogelijkheid te geven hun ras en overtuigingen te vertegenwoordigen, hun cultuur en gewontes uit te dragen, hun tradities en geschiedenis eer aan te doen en om hun eigen verhalen te vertellen op een meer creatieve, vriendelijke en positoeve manier.

Add a subheading.png

RECENTE EVENEMENTEN

PARTNERS

NEEM CONTACT MET ONS OP

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Roma Stage for Change!

¡Gracias por tu mensaje!

bottom of page